Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Vi bevakar beställarens/BRF:ens intressen
före, under och efter byggprocessen!

Hem

Vi lotsar projektet genom olika processer och skeden, från förstudie till genomförande och överlämnande.

Vi agerar projekteringsledare i möten och kontakter med ledningsägare och dess projektörer.

FÖR BRF/ FASTIGHETSÄGARE

Vi bevakar BRF:ens intressen
före, under och efter byggprocessen!

Projekt

Helm bedriver konsultverksamhet inom bygg, anläggning och installation. Våra konsulter arbetar främst med projektledning, projekterings­ledning, byggledning, installationssamordning, ledningssamordning och besiktning. Vi erbjuder även stöd och rådgivning inom KMA-området.

AKTIVA VÄRDERINGAR

Vi ger järnet på jobbet. Tro inget annat. Vi brinner för att driva projekt, ser en utmaning i att lösa de problem som uppstår på vägen, gillar att vara ute i verkligheten och att få människor att arbeta mot samma mål.

Men vi som arbetar på Helm har också ett starkt engagemang i våra övriga intressen. Skidåkning, cykling, paddling, segling och andra upplevelser i naturen. Vi tror att det gör oss friskare, gladare och roligare att ha att göra med. Om också du drivs av äventyrslust och nyfikenhet tror vi att vi kommer att få ett extra givande samarbete.