Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

ANHOLT, KISTA

Anholt Kista

Planen syftar till att möjliggöra ca 375 lägenheter i flerbostadshus, varav ca 250 är studentlägenheter och ca 125 hyresrätter. Förslaget innehåller även en förskola om fem avdelningar med tillhörande förskolegård samt en ungdomsgård.

Helm Connect arbetar åt Exploateringskontoret med ledningssamordning.

000