Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

BARKABYSTADEN, JAKOBSBERG

2013–2014

BESKRIVNING:

Nybyggnation av köpcentrum åt ICA fastigheter i Barbarbystaden, köpcentrumet är uppdelat på tre stycken byggnader med tillhörande parkeringsgarage, totalt 17 000 m² köpcentra och 10 000 m² parkeringshus.

Projektet genomförs som en delad totalentreprenad där PEAB ansvarar för mark, grundläggning, stål och betongstomme med tät fasad och tak.

UPPDRAG:

Medverka som projekteringsledare för Peab under projekterings- och upphandlingsfasen samt samordna projekteringsarbetet med den pågående produktionen

PLATS:

Barkarby

KATEGORI:

Köpcentrum. Parkeringshus

BYGGNADSART:

Nybyggnad

KUND:

ICA Fastighetet AB, Peab Sverige AB

UPPDRAG:

Produktionssamordning Projekteringsledare

STORLEK:

17 000 m² köpcentra och 10 000 m² parkeringshus

000