Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

BLACKEBERGSVÄGEN, BLACKEBERG

Bebyggelsen föreslås innehålla 523 bostäder varav cirka 60 studentlägenheter, 118 hyresrätter, 345 bostadsrätter. Dessutom planeras ett gruppboende, förskola, nya och upprustade parker, gator och torg, samt ett nytt klubbhus till Södra Ängby bollplan.

Helm Connect arbetar åt Exploateringskontoret med ledningssamordning.

000