Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Brf Metaren

Beskrivning:
Murbyggnation, dränering, nya trappor och räcke, trädfällning och trädgårdsrenovering.

Uppdrag:
Byggprojektledning till och med slutbesiktning

Plats:
Metargatan, Stockholm

Byggtid:
2022–2023

Kund:
BRF Metaren

000