Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

BUSSDEPÅ, FREDRIKSDAL

2012–2017

BESKRIVNING:

Ny bussdepå innehållande ca 140 bussar drivna av biogas.

UPPDRAG:

Projektledning.

PLATS:

Fredriksdal, Hammarby sjöstad

KATEGORI:

Bussdepå

BYGGNADSART:

Nybyggnad

KUND:

SL

STORLEK:

> 1.000 Mkr

000