Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

BUSSDEPÅ, FREDRIKSDAL

2012–2017

BESKRIVNING:
Ny bussdepå innehållande ca 140 bussar drivna av biogas.

UPPDRAG:
Projektledning.

PLATS:
Fredriksdal, Hammarby sjöstad

KATEGORI:
Bussdepå

BYGGNADSART:
Nybyggnad

KUND:
SL

STORLEK:
> 1.000 Mkr

000