Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

DOCKNINGSTERMINAL MED VÄNTHALL, TÄBY

2012–2013

BESKRIVNING:

Täby centrum genomgår en om- och tillbyggnad med stora omstruktureringar som följd. Den planerade nya dockningsterminalen för bussar kommer att ligga längs med Centrumbyggnaden. Den beräknas att ta emot ca 6 000 resenärer per dygn. Dessa ska erbjudas ett komfortabelt dockningsterminal i linje med SL:s policy vad gäller komfort, service och positiv reseupplevelse.

UPPDRAG:

Projekt- och projekteringsledare. Uppdraget genomförs i samarbete mellan SL och Täby Kommun.

PLATS:

Täby C

KATEGORI:

Dockningsterminal med Vänthall & personallokal.

BYGGNADSART:

Nybyggnad

KUND:

Storstockholms Lokaltrafik

 

STORLEK:

40 MKR

000