Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

DPL, FREDRIKSDAL

BESKRIVNING:

Samordning byggherrar (SL, Skanska Nya Hem och Skanska Fastigheter), samtliga ledningsägare samt ansvar för entreprenaderna som innehåller gator, ledningar, kajer och torg. Samt ny bussdepå åt SL/Trafikförvaltingen.

UPPDRAG:

Projektledning.

PLATS:

Fredriksdal, Hammarby sjöstad

KATEGORI:

Gator och vägar

BYGGNADSART:

Nybyggnad

KUND:

Exploateringskontoret, stora projekt

UPPDRAG:

Projektledning

STORLEK:

> 1.000 Mkr

000