Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

E18 HJULSTA-KISTA

2009–2015

BESKRIVNING:

Cirka 9 km motorväg med 6 planskilda trafikplatser, 30 broar, 2 tunnlar à 300 m och ny lokalgata mellan Hjulsta och Rinkeby. E18 får ny sträckning.

UPPDRAG:

För Trafikverket verka fungera som entreprenadingenjör inom flera entreprenader.

PLATS:

Hjulsta – Kista

KATEGORI:

Gator och vägar

BYGGNADSART:

Nybyggnad

KUND:

Trafikverket

STORLEK:

ca 4.000 Mkr

000