Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

FMCL, ARBOGA

2007–2009

BESKRIVNING:

Försvarsmakten Logistik effektiviserar och rationaliserar Försvarets materielförvaltning och förnödenhetersförsörjning. För att åstadkomma detta byggs FMCL (Försvarsmaktens Centrallager) – ett modernt lager, strategiskt placerat i Arboga.

Det nya lagret om ca 45 000 kvm ska fungera som ett nav i infrastrukturen för försvarets materielförsörjning – och för verksamhet både inom och utom Sveriges gränser. Byggnaden för lager och gods består av ett helautomatiskt höglager, ett konventionellt pallager, samt in- och utlastning för transportfordon och tåg.

Byggnaden, som är helt torrluftad och isolerad, inrymmer även funktioner som kontor, sammanträdesrum och personalutrymmen. Konstruktionen medger utbyggnader och förlängning om ökat lagerbehov uppstår.

I anslutning till huvudlagerbyggnaden placeras nya uppvärmda förråd med skärmtak, containertvätt samt en containerpool. Det anläggs även kör- och rangerområde, uppställningsplatser, m m.

Stommen är konstruerad av stålfackverk och golvet av fiberarmerad betong.

UPPDRAG:

Projekterings- och byggledning för fastighetsnät, säkerhetsanläggning, UPS och inredning.

PLATS:

Arboga

KATEGORI:

Verkstad, lagerbyggnad

BYGGNADSART:

Nybyggnad

KUND:

Försvarets Materielverk

STORLEK:

15 Mkr

000