Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

HAGASTADEN, STOCKHOLM

Hagastaden

Hagastaden är en levande innerstadsdel under utveckling som knyter ihop Stockholm med Solna. Den nya stadsdelen ska ha fokus på Life Science och vara en plats med totalt 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser.

Helm Connect arbetar åt Exploateringskontoret med ledningssamordning.

000