Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

HANGAR, ARLANDA

2011–2012

BESKRIVNING:

Försvaret materielverk utför tekniska installationer, i bef. hangar, för VIP transporters behov.
Byggnaden anpassas för utökad kontorisering, personalutrymmen, serviceutrymmen samt hangar för nytt flygplan.

UPPDRAG:

I vårt åtagande ingår projektering, projekteringsledning, installationssamordning, dokumentation, utbildning, överlämning och efterkontroll av följande system:
• Fastighetsnät och spridningsnät
• Datasystem
• Telefonisystem
• Larm-/passersystem
• CCTV-system
• Inventarier
• Verkstadsinredning
• AV System

PLATS:

Arlanda

KATEGORI:

Hangar

BYGGNADSART:

Ombyggnad

KUND:

Försvarets Materielverk

UPPDRAG:

Uppdragsledning

000