Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

HENRIKSDALSHAMNEN, HAMMARBY SJÖSTAD

2009–2014

BESKRIVNING:

Detaljplanen Henriksdal innehåller ca 880 nya lägenheter. Nya kajkonstruktioner, gator, infrastruktur och en ny offentlig plats anläggs i sydvästläge vid vattnet, med bryggor, båtplatser och allmänna vistelseytor, restauranger och caféer.

UPPDRAG:

Att i rollerna som byggprojektledare, projekteringsledare och byggledare ansvara för genomförandet av detaljplanen avseende gator och teknisk infrastruktur. Uppdraget omfattar planering av entreprenader, upphandling av entreprenader, ekonomisk uppföljning av projektet samt överlämnade till driftorganisation.

PLATS:

Henriksdalshamnen

KATEGORI:

Exploateringsarbete vid uppförande av nytt bostadsområde.

BYGGNADSART:

Nybyggnad infrastruktur

KUND:

Stockholms Stad, Exploateringskontoret

000