Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

HÖGDALENS SPÅRDEPÅ, ETAPP 1, STOCKHOLM

2014

BESKRIVNING:

Verkställa tillbyggnad av en ny hjulsvarv, uppställningshallar samt förrådshantering, arbetsledarkontor och personalutrymme inom spårdepå Högdalen.

UPPDRAG:

Medverkan som projektledare, projekteringsledare,

PLATS:

Högdalen

KATEGORI:

Spår, Bana, EL, Signal och Trafik

BYGGNADSART:

Ny- & tillbyggnad

KUND:

Trafikförvaltning, avd. Projekt & upphandling

STORLEK

>250 TKR

000