Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

KABELVERKET, ÄLVSJÖ

Älvsjövägen, Kabelverket.

Framtagande av Systemhandling för ombyggnation av Älvsjövägen och planering av ledningar för Kabelverket.

Helm Connect har arbetat åt Exploateringskontoret med projekteringsledning och ledningssamordning.

000