Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

KAPELLSKÄRS HAMN

BESKRIVNING:

Stockholms Hamnar genomför ett upplyft i Kapellskär med en ny stödmurskaj på 290m, till det byggs en pir 225m ut i vattnet. Hamnbassängen har även muddrats ut på ca 250 000 m3 berg och morän, detta för att ha ett djup på 9m. Lotsstationen i området har fått en nya vågbrytare med tillhörande kaj. På land kommer en helt ny infralösning med nya ledningar byggas. Detta för att kunna möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer och storlekar på fartyg.

UPPDRAG:

Verkar som byggledare med arbeten för vatten & konstbyggnader.

PLATS:

Kapellskär, Norrtälje Kommun

KATEGORI:

Vatten & Konstbyggnader

BYGGNADSART:

Nybyggnad

KUND:

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

STORLEK:

800 MKR

000