Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

KV SPARBANKSBOKEN, HÄGERSTENSÅSEN, STOCKHOLM

2014

BESKRIVNING:

Nybyggnad av nya bostäder förskola och studentlägenheter i Hägerstensåsen. Projektering av Exploateringskontorets åtagande avseende markarbeten för gator, torg och ledningsarbeten.

UPPDRAG:

Medverkan som projekteringsledare.

PLATS:

Sparbanksboken, Hägerstensåsen

KATEGORI:

Gator och vägar

BYGGNADSART:

Nybyggnad

KUND:

Stockholms Stad

STORLEK

<500 TKR

000