Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Lötsjö kapell, Sundbyberg

Lötsjö kapell som invigdes 1925 är beläget vid Lötsjöns nordvästra strand i Sundbybergs kommun. Kapellet som idag används vid begravningsceremonier renoverades mellan åren 1976–77 och under 2005 uppfördes en ny byggnadskropp i anslutning till kapellet som idag används som sakristia.

Under första kvartalet 2023 planeras de nya renoveringarna som ska ske under året. Taket ska läggas om och fasaden renoveras. Invändigt ska restaureringar av väggar, tak och inredning utföras samt att el ska ses över och tillgängligheten förbättras.

UPPDRAG
Projektledare för projekteringen, leda projekteringsgruppen till framtagande av förfrågningsunderlag.

Kund
Svenska kyrkan Sundbyberg

Byggnadsart
Renovering

000