Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

LUGNETS ALLÉ, HAMMARBY SJÖSTAD

2013

BESKRIVNING:

Systembolaget bygger om butikslokal för sin verksamhet. Ny entrésituation, nya personalutrymmen, ny försäljningsyta. Verksamheten kräver konstruktionsförstärkningar då viktbelastningen på bjälklag ändras.

PLATS:

Stockholm, Hammarby sjöstad

KATEGORI:

Kommersiell lokal

BYGGNADSART:

Ombyggnad

KUND:

Systembolaget AB

UPPDRAG:

KA-PBL

STORLEK:

Ca 700 kvm

000