Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

MAZAR E SHARIF, AFGHANISTAN

2012–2013

BESKRIVNING

Sverige leder sedan 2006 en militär styrka med huvudbas i staden Mazar-e-Sharif. Uppdraget är att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning.

När Sverige började bidra till Isaf, (international security assistance force), vid årsskiftet 2001/2002 var uppgiften att stödja säkerheten i regionen runt huvudstaden Kabul. När verksamheten kom att gälla hela Afghanistan bidrog Sverige med personal till en grupp som leddes av Storbritannien i Mazar-e-Sharif. I mars 2006 tog Sverige över ledarskapet där med säkerhetsansvar för fyra provinser i norra Afghanistan, ett ansvar som successivt har lämnats över till de afghanska myndigheterna.

Installation av teknisk bevakning gällde två av den svenska styrkans camper, FOB (forward operating base) Monitor i Sheberghan samt huvud campen CNL (Camp Northern Lights) i Mazar e sharif.

UPPDRAG

Projektledning och byggledning i Sverige och Afghanistan samt besiktning i Afghanistan.

PLATS:

Mazar e sharif /Sheberghan

KATEGORI:

Installation av teknisk bevaknings system.

BYGGNADSART:

Etablering av teknisk bevakningssystem MONITOR samt omsättning av teknisk bevakningssystem CNL

KUND:

Försvarets Materielverk

000