Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Norra Djurgårdsstaden – Södra Värtan

Beskrivning:
Värtahamnen och Södra Värtan ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. Här kommer 5 000 personer att bo och dubbelt så många att arbeta när området är färdigställt. Södra Värtan är en del av det hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och kommer att byggas energieffektivt och grönt.

Uppdrag:
Att som byggprojektledare åt Stockholms Stad Exploateringskontoret ansvara för projektering, planering och utbyggnad av allmänna anläggningar såsom vägar, kajer, torgytor, parker och ledningar. I uppdraget ingår även samordning med nya och befintliga verksamhetsutövare.

Byggtid:
2015 – 2035

Kund:
Stockholms Stad, Exploateringskontoret.

Plats:
Södra Värtahamnen

Kompetensområden:
Projektledning

000