Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN, STOCKHOLM

BESKRIVNING:

Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City.

UPPDRAG:

Medverkan som projektledare, projekteringsledare, strategisk ledningsplanering samt arbetsmiljöarbete för genomförandet av Exploateringskontorets arbeten för gata, park- och mark, ledningsförläggning och konstbyggnad.

PLATS:

Norra Djurgårdsstaden

KATEGORI:

Vägar och gator

BYGGNADSART:

Nybyggnad

KUND:

Exploateringskontoret, avd. Stora projekt

UPPDRAG:

Projektledning, Projekteringsledning, Strategisk ledningsplanering, KMA

STORLEK:

>1.000 MKR

000