Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

NORRA LÄNKEN, STOCKHOLM

STOCKHOLM 2009–

BESKRIVNING:

Norra länken sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till E4 mot Uppsala vid Norrtull och Roslagsvägen vid Frescati och är Norra Europas största tunnelprojekt.

Norra länken är en viktig pusselbit för att lösa Stockholms regionens trafikproblem och är en förutsättning för att kunna bygga de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden. Eftersom trafiken leds i tunnlar påverkas inte stadsbilden inom Stockholm.

UPPDRAG:

Samordnande projektledare samt delprojektledare avseende bevakning av Stockholms stads åtaganden och intressen inom Norra Länken gentemot Trafikverkets genomförande.

PLATS:

Norra Länken

KATEGORI:

Gator och väg, Tunnel, Konstbyggnad

BYGGNADSART:

Nybyggnad infrastruktur

KUND:

Stockholms Stad, Trafikkontoret

UPPDRAG:

Samordnande projektledare

STORLEK:

11 Miljarder kronor

000