Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

NORRA TYRESÖ CENTRUM

Framtagande av Systemhandling för ca 15 kvarter vid Tyresö Centrum.

Helm Connect har arbetat med ett antal underkonsulter för projektet åt Tyresö kommun. Ingående teknikområden har varit: projekteringsledning, ledningssamordning, datasamordning, Bas-P, projektering för gata, landskap, vatten och avlopp och belysning.

000