Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Norska Ambassaden

BESKRIVNING:
Renovering av en byggnad med särskilda varsamhetskrav, Terrass, fönster, entréer, lägenheter, representationsytor, kontor, kök, bad etc.

UPPDRAG:
Thomas Lindén & Torbjörn Ollas från Helm har på lite olika sätt bistått Statsbygg som byggprojektledare de senaste åren.

PLATS:
Skarpögatan 4

BYGGTID:
2016 –

KUND:
Statsbygg

BYGGNADSART:
Ombyggnad/ renovering

000