Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

PACKHUSET, ÅRSTABERG

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ca 900 nya bostäder inklusive parkeringsgarage, lokaler för verksamhet och förskola i bostadshusen, en ny kvarterspark samt en skola för ca 1 200 elever.

Helm Connect arbetar för Exploateringskontoret med ledningssamordning.

000