Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

PRIMUS, LILLA ESSINGEN

Projektet planerar för 600 bostäder, förskola, lokaler och ny park med badstrand.

Helm Connect arbetar åt Exploateringskontoret med Ledningssamordning

000