Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Sergelhuset, Stockholm

Projektledning Sergelhuset
BESKRIVNING:

Kvarteret Hästskon uppfördes åt Skandinaviska Enskilda Banken i samband med Norrmalmsregleringen och utvecklingen av Sergels torg på 60-talet. 50 år senare, sommaren 2017, flyttade banken ut och gav då tillfälle att modernisera och anpassa fastigheten för att möta dagens förväntningar på en attraktiv citykärna. Området har länge uppfattats som anonymt, slutet till sin bankverksamhet.

Sergelhuset byggs om från grunden. Huset får en modern och uppdaterad fasad med avstamp i de ursprungliga tankarna, en ljus, lätt och öppen byggnad. Den ursprungliga graniten återanvänds men uttrycket blir något nytt. Dessutom adderas två våningar från befintligt tak. Gatuplan öppnas upp med stora glaspartier, ”ögon mot gatan”, och får en stark kommersiell prägel. Här görs plats för handel, upplevelser och aktiviteter. Ett flertal entréer bidrar till att aktivera gaturummet ytterligare.

UPPDRAG:

Byggledning
Kalkyl
Kontroll
Program
Projektering
Projektledning
Utredning

PLATS:

Sergels torg, Stockholm

KATEGORI:

Kontorsbyggnad
Flerbostadshus
Restaurang
Handel
Vägar och gator

BYGGNADSART:

Ombyggnad
Rivning
Tillbyggnad

KUND:

Vasakronan

STORLEK:

Ca 85 000 m2 och 4 mdkr

Helm Projektledning Sergelhuset
Sergelhuset Stockholm Bygg Projektledning
Projektledning Sergelhuset - Helm
000