Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

TÄBY PARK

I Täby park planeras det för cirka 6 000 bostäder och 4 000 – 5 000 arbetsplatser.

Helm arbetar med ledningssamordning i olika delar av projektet.

000