Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

TROLLESUNDSVÄGEN, BANDHAGEN

Längs Trollesundsvägen i Bandhagen planeras nya bostäder i fem olika detaljplaner.

Helm arbetar åt Exploateringskontoret med ledningssamordning.

000