Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

VÄMLINGE, TENSTA

2011–2013

BESKRIVNING:

Bostadsbebyggelsen som sträcker sig längs Tensta Allé 4-20. De tre huskropparna är kopplade till befintliga lamellhusens gaveltrapphus och består av i huvudsak en- och tvårumslägenheter, etagevåningar högst upp, restauranglokal, butikslokal, tvättstuga och garageanpassning. Markarbeten intill nya huskroppar nyanläggs. Nya anslutningar för mediaförsörjning.

Totalt 51 lägenheter med fördelning: 31 st 1 rok, 14 st 2 rok, 2 st 3 rok, 4 st 4 rok

UPPDRAG:

Medverkan som representant för beställaren under projekterings- och upphandlingsfasen. Vara byggledare under byggskedet.

Uppdraget genomförs med ledning av Svenska Bostäder.

Entreprenör PEAB Bostad.

PLATS:

Tensta

KATEGORI:

Flerfamiljshus, hyresrätter

BYGGNADSART:

Nybyggnad

KUND:

Svenska Bostäder

UPPDRAG:

Bygg- / Projektledare

Projekteringsledare

STORLEK:

Ca 2 500 kvm bostäder, kommersiella lokaler, garage. Ca 100 MSEK

000