Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

YNGLINGEN, STOCKHOLM

2013–2014

BESKRIVNING:

Fastighetsägaren utför grundlig renovering med stambyten och installationer som rör- och elanläggning samt ventilationsaggregat och nya schakt. Byggnaden som är från mitten av 1960-talet består har inte genomgått några liknande renoveringar tidigare.

I två garageplan kommer omfattande betongrenoveringsarbeten att utföras. Omdisponering av vissa gemensamma funktioner. Entré byggs om och görs rymligare, vissa konstruktiva ändringar i stommen utförs för nya schakt, samt ändringar av lägenheter i begränsad omfattning. Byggnaden uppgraderas med modern standard för samtliga installationer. Vissa lokaler undantagna.

UPPDRAG:

KA-PBL, projekteringsledning och byggledning.

PLATS:

Stockholm, Östermalm

KATEGORI:

Lokaler, bostäder

BYGGNADSART:

Genomgripande renovering

KUND:

John Mattson Fast. AB

STORLEK:

Ca 50 lgh och 3 lokaler

000