Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Ledningssamordning är det vi kan allra bäst!

Helm Connect

HELM CONNECT

Vi tycker om att samordna ledningar så att byggnation går så smidigt som möjligt och att drift och underhåll fungerar så bra som det bara kan. Vår syn på ledningssamordning är att avlasta projektledningen och styra ledningsägarnas projektörer så de går i takt med projektet. Vi är gärna med i tidiga skeden för att utreda om planförslag är genomförbara med hänsyn till befintliga och nya ledningar.

CONNECT : TJÄNSTER

Ledningssamordning

Ledningssamordning är ett relativt nytt teknikområde i stadsbyggnadssammanhang. Begreppets innebörd varierar från beställare till beställare och från projekt till projekt. Helm har en tydlig definition på ledningssamordning som gärna presenteras för nya beställare. Kort handlar det om att ledningssamordnaren agerar projekteringsledare i möten och kontakter med ledningsägare och dess projektörer och i kontakt med projektets övriga projektörer har ledningssamordnaren kunskap och förståelse för de olika ledningsslagens behov och möjligheter att anpassa sig till stadsutformningen.

Joakim Magnusson har arbetat med ledningssamordning sedan 2009. Ett urval av projekt är: Systemhandling för Årstafältet och diverse områden och projekteringsfaser i Hammarby sjöstad, Norra Djurgårdsstaden – Hjorthagen och Hagastaden.

Sedan 2012 har Joakim arbetat med kollisionskontroller och samordning med hjälp av avancerad 3D-teknik. Idag ingår så kallade ICE-möten som ett naturligt inslag i arbetet. (ICE-möten är ett forum där projektörer projekterar i samma rum och kontroller av ledningsjusteringar sker momentant.)

PROJEKT

KONTAKTA HELM CONNECT

Joakim Magnusson

Ledningssamordnare

Michael Emparan

Ledningssamordnare

Joakim Nyström

Ledningssamordnare

Lena Magnusson

Ledningssamordnare

Oscar Palmér

Ledningssamordnare

Lucy Johnson

Ledningssamordnare