Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Kontakt

Kontakt

Helm Project
Pontonjärgatan 14b
112 37 Stockholm

Helm Connect
Pontonjärgatan 14b
112 34 Stockholm

MEDARBETARE

Michael Johansson

VD/Projekt- och byggledare

Jonas Pettersson

Projektledare

Björn Norrbelius

Projektledare

Pauline Carlborg

Projektledare

Robbin Widlund

Projektledare

Anna Pramsten

Projektledare

Marcus Lilja

Byggledare

Torbjörn Ollas

Byggprojektledare, Arkitekt, KA-Pbl

Thomas Lindén

Byggprojektledare, KA

Bo Persson

Bygg- och projektledare

Bo Rosell

Bygg- och projektledare

Cecilia Tull

Ekonomi, HR

Håkan Nyström

Projekt- och byggledare

Mirjam Odelby

Projekt- och byggledare

Elsa Vilhelmsson

Projekt- och byggledare

Joakim Magnusson

Ledningssamordnare

Michael Emparan

Ledningssamordnare

Joakim Nyström

Ledningssamordnare

Lena Magnusson

Ledningssamordnare

Oscar Palmér

Ledningssamordnare

Lucy Johnson

Ledningssamordnare