Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Kontakt

Kontakt

Helm Project
Pontonjärg. 14B
112 37 Stockholm

» karta

Helm Connect
Sankt Eriksg. 63B
112 34 Stockholm

» karta

MEDARBETARE

Olle Cyrén

VD Helm Project

Jonas Pettersson

Projektledare

Björn Norrbelius

Projektledare

Pauline Carlborg

Projektledare

Robbin Widlund

Projektledare

Anna Pramsten

Projektledare

Marcus Lilja

Byggledare

Torbjörn Ollas

Byggprojektledare, Arkitekt, KA-Pbl

Thomas Lindén

Byggprojektledare, KA

Bo Persson

Bygg- och projektledare

Bo Rosell

Bygg- och projektledare

Cecilia Tull

Ekonomi, HR

Gösta Ekegren

Projekt- och byggledare

Michael Johansson

Projekt- och byggledare

Lotta Berggren

Lotta Berggren

Projektledare

Sinem Celik

Projekt- och byggledare

Håkan Nyström

Projekt- och byggledare

Mirjam Odelby

Projekt- och byggledare

Elsa Vilhelmsson

Projekt- och byggledare