Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

S:t Görans sjukhus

S:t Görans sjukhus
14 maj, 2017 Ann-Sofie

Vår medarbetare Ulrica har engagerats i arbetet med att bygga ut och modernisera S:t Görans sjukhus. Under de närmaste åren ska sjukhuset utökas med två helt nya byggnader, som ska inrymma lokaler för vård och behandling samt mottagningar, bland annat en ny förlossningsavdelning. Ulrica arbetar för närvarande med produktionsledning, planering och samordning av förberedande arbeten i projektet, som är ett samverkansprojekt mellan Locum och Skanska. Projektet beräknas vara färdigställt år 2020. Då kommer sjukhuset att ha ökat kapaciteten med cirka 6 000 nya slutenvårdstillfällen per år. Det motsvarar en ökning av 62 vårdplatser. Sjukhuset är då också rustat för att kunna ta emot upp till 4 000 förlossningar varje år.