Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Välkommen Maria

Välkommen Maria
20 juni, 2017 Ann-Sofie

Vi välkomnar Maria Agardh. Maria kommer till oss den 1 juli och kommer att medverka i projekt Sergelhuset som arbetsmiljösamordnare. Maria kommer närmast från Peab Bostadsproduktion AB där hon arbetat som regionalt stöd inom arbetsmiljöområdet och har innan dess erfarenhet som miljö- och arbetsmiljösamordnare inom projekt Citybanan.