Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Ungt företag med
många år på banan!

Om oss

Helm företagsgrupp

Idén bakom Helm föddes hösten 2005 och företaget startade knappt ett år senare. Vi har sedan dess skapat en mångårig erfarenhet inom vår bransch, tack vare vår företagsstruktur som kombinerar medarbetare, samarbetspartners och olika verksamhetsområden.

Värderingar

Vi ger järnet på jobbet. Tro inget annat. Vi brinner för att driva projekt, ser en utmaning i att lösa de problem som uppstår på vägen, gillar att vara ute i verkligheten och att få människor att arbeta mot samma mål. Men vi som arbetar på Helm har också ett starkt engagemang i våra övriga intressen. Skidåkning, cykling, paddling, segling och andra upplevelser i naturen. Vi tror att det gör oss friskare, gladare och roligare att ha att göra med. Om också du drivs av äventyrslust och nyfikenhet tror vi att vi kommer att få ett extra givande samarbete.

Affärsidé

HELM’s affärsidé är att skapa värden för kunder genom att leverera kvalificerade tjänster till näringsliv och samhälle. HELM erbjuder konsulttjänster i byggprocessens samtliga faser, från idé och analys till drift och underhåll. Under processens gång ställs stora krav på effektiv logistik och samordning mellan olika teknikkompetenser samt integration av kvalitets- och miljöaspekter. Vårt övergripande mål är att bygga långsiktiga relationer med kunderna genom att ständigt förbättra arbetsmetoderna så att vi alltid utför våra uppdrag med god kvalitet och skapa mervärde för kunderna, motsvarande eller överstigande deras förväntningar. Genom att arbeta nära, långsiktigt och tidigt i processen, lär vi bättre känna våra kunders behov och kan ge förslag till bra och anpassade lösningar.

Historik

2019

  • Helm Connect flyttar till nya lokaler på Sankt Eriksgatan 63B.

2018

  • En ny grafisk profil tas fram som på ett tydligt sätt binder samman de olika verksamhetsområden som finns inom Helm.

2016

  • Hela verksamheten flyttar till nya lokaler på Pontonjärgatan 14B.

2012

  • Gasellpriset erhålls av Dagens Industri där Helm var 4:e snabbast växande företaget i Stockholm och 9:e i Sverige inom alla branscher.

2011

  • 2011 Helm systems bildas i samband med att Helm får ramavtal med FMV. Verksamhet med huvudsaklig inriktning mot installationsledning avseende tele, data, inpasserings- och larmsystem.

2009

  • 2009 Helm flyttar kontoret till Artillerigatan 83.

2007

  • Helm grundades av Michael Johansson och Jonas Pettersson.