Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Stenbockska palatset, Riddarholmen Stockholm

BESKRIVNING:

Stenbockska palatset, adelspalatset på Riddarholmen, är uppfört på 1640-talet och ombyggt på 1670-talet. Byggnaden ägs av staten och är statligt byggnadsminne sedan 1935.
Byggnaden som helhet har ett mycket högt värde ur
ett nationellt perspektiv och är det bäst bevarade palatset från stormaktstiden på Riddarholmen.

Totalrenovering av installationer med genomgripande ny ventilationsprincip, anpassning rum och utrymningsvägar, fasadåtgärder, fuktsäkerhetsåtgärder i ursprunglig källare. Separat restaureringsprojekt ”Aprummet”.

Ca 2 500 kvm inkl. källare och vind.

UPPDRAG: Byggledning

BYGGTID:
2016-2018

KUND:
Statens fastighetsverk

PLATS:
Gamla stan, Stockholm

KOMPETENSOMRÅDEN:
Restaureringsprojekt med teknikförnyelse, samordning teknikfrågor och antikvariska värden, kvalitetsnivåbevakning.

000