Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Förskolan Anna, Stockholm

Bygg och projektledning, Förskolan Anna
BESKRIVNING:

 

UPPDRAG:

Projektledning.

PLATS:

 

KATEGORI:

 

BYGGNADSART:

 

KUND:

 

STORLEK:

 

Bygg och projektledning Förskolan Anna
Bygg och projektledning - Helm - Förskolan Anna
Bygg och projektledning Helm, Förskolan Anna
000