Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Villa Fornudden, Tyresö

Bygg och projektledning - Villa Fornudden
BESKRIVNING:

Nybyggnation av äldreboende om ca 4500 m² med 60 st lägenheter fördelat på 3 st våningsplan. Lägenheterna är på 31 m², gemensamma enhetskök på respektive våningsplan. I byggnaden finns även kontorsplatser för verksamhetens personal. Huset består av en betongstomme med mestadels vit puts och har pga dagvattenproblematik i området ett sedumtak. Fastigheten är certifierad med Miljöbyggnad Silver. Totalkostnad på ca 100 Mkr och totalentreprenören var TL Bygg AB.

Projektledarens roll omfattade framtagande av bygglovshandlingar, ansökan och kontaktperson för kommunen. Projekteringsledning för upprättande utav förfrågningsunderlaget samt upphandling av totalentreprenör. Byggledning under hela entreprenadtiden, samordning besiktningar och kontroller fram till godkänd slutbesiktning. Projektledning och samordning med hyresgästanpassningar.

UPPDRAG:

Byggledning
Kontroll
Kvalitetsansvar
Projektering
Projektledning

PLATS:

Tyresö, Stockholm

KATEGORI:

Äldreboende

BYGGNADSART:

Nybyggnad

KUND:

Vectura Fastigheter

STORLEK:

Ca 4 500 m² och 100 mkr

Villa Fornudden - Projektledning Helm
Projektledning - Helm - Villa Fornudden
000