Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

VÄSJÖN, SOLLENTUNA KOMMUN

Helm har Projektledning för delområde Väsjö torg.

Väsjön är Sollentuna kommuns största satsning på bostadsbyggande.

Väsjön blir en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. Området blir också en integrerad del av stadsdelen Edsberg och kommer att byggas ut successivt fram till ca år 2040.

Inom Väsjön är det möjligt att bygga ca 3.800 hem i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus. Av denna produktion beräknas ca 1.800 bostäder tillkomma på mark som kommunen säljer.

I kommunens ansvar ingår även utbyggnaden av förskolor och skolor samt vatten, avlopp, mediaförsörjning, gator, parker och kajer. I samband med stadsutvecklingen kommer kommunen också att restaurera sjön Väsjön och anlägga ett blågrönt stråk som säkrar ekologisk förbindelse mellan Törnskogens och Rösjöns naturreservat.

Genom långsiktig och noggrann planering har grunden lagts för ett unikt område, där bostäder finns i nära anknytning till naturreservat, idrotts- och rekreationsområden, och där en modern stad växer fram i ett sammanhang som lockar många fler än bara de boende.

Helm Connect arbetar åt Sollentuna kommun med ledningssamordning.

000