Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

KISTA ÄNG

Området föreslås inrymma ca 1 550 bostäder, varav ca 250 lägenheter för ca 350 studenter (s.k. kompisboende), ca 400 hyresrätter och ca 900 bostadsrätter samt 14 förskoleavdelningar och en skola för ca 630 elever.

Helm Connect arbetar åt Exploateringskontoret med Ledningssamordning.

000