Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN, HJORTHAGEN

7 000 bostäder planeras i området som har en stark miljöprofil med innovativa lösningar. Omvandling av Gasverksområdets industribyggnader och bostäder på en konstgjord ö är spännande inslag i projektet.

Helm Connect arbetar åt Exploateringskontoret med ledningssamordning.

000